ม.อ.ภูเก็ตเปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ YCT ประจำปี 2561

หมวด: ข่าวศูนย์ทดสอบ
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๐๓:๓๗
เขียนโดย วิภาดา บูรณสุทธิกุล
ฮิต: 1817

ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับสถาบันขงจื๊อภูเก็ต กำหนดเปิดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK และYCT) ประจำปี 2561

*ตารางการจัดสอบ ประจำปี 2561

*ขั้นตอนการสมัครสอบ

*ใบสมัครสอบ HSK

*ใบสมัครสอบ YCT