ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้ Massive Open Online Course (MOOC)"

     มหาวิทยาลัย กำหนดจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "การใช้ Massive Open Online Course (MOOC) ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกลวิทยาเขตภูเก็ต โดยผู้นำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ผศ.ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

*MOOCs-and-Open-Education

*MOOCs Dr.Jaitip