สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2555 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศหรือบุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับ)
          ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mfa.go.th และ www.ocsc.go.th
          กำหนดส่งใบสมัครรับทุนภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555