หมวด: ข่าวทุนพัฒนาบุคลากร
สร้างเมื่อ วันพุธ, ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๐๓:๕๒
ฮิต: 1417

          องค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DAAD) มอบทุนการศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาโท 40 สาขาและปริญญาเอก 3 สาขา รวม 43 สาขา เพื่อไปศึกษาต่อในประเทศเยอรมนีสำหรับปีการศึกษา 2013/2014 
         ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkok.diplo.de หรือ www.daad.or.th