รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกาศให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท เนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 150 ปี ไทย-เยอรมัน (Scholarship honoring 150 Years of German-Thai Friendship) จำนวน 2 ทุน ทุนดังกล่าวเป็นทุนในสาขาธรรมาธิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Goverment-MEG) ณ มหวิทยาลัย Albert-Ludwigs เมือง Freiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
           ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.daad.or.th
           กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555